Thursday June 24, 2021
वि.सं २०७८ असार १० बिहिबार
Np

Management Committee

Prem Thapa

Prem Thapa

Chief Regional/ Sub Regional Officer
Baburam Dhakal

Baburam Dhakal

Regional Head- Gandaki Regional Office
Dandapani Dhakal

Dandapani Dhakal

Head Legal & Shares/ Company Secretary/Grievance Handling Officer
Vijay Kumar Gurung

Vijay Kumar Gurung

Head- Small & Micro Banking
Rashik Bhandari

Rashik Bhandari

Head- Business Expansion
Krishna Kumar K.C

Krishna Kumar K.C

Head Human Resources
Bishwo Raj Ghimire

Bishwo Raj Ghimire

Head - Compliance & AML/CFT / Compliance Officer
Sandeep Kumar Dahal

Sandeep Kumar Dahal

Chief Financial Officer
Birendra Rajbhat

Birendra Rajbhat

Head- General Services
Sarbesh Shrestha

Sarbesh Shrestha

Information Security Officer
Basant Bakshi

Basant Bakshi

Head-Marketing and Corporate Affairs
Ram Chandra Poudel

Ram Chandra Poudel

Head- Risk Management
Ishwor Budathoki

Ishwor Budathoki

Head-Internal Audit
Sarmila Lamsal

Sarmila Lamsal

Head- Learning and Development
Subash Dhakal

Subash Dhakal

Head- Operations